Navigacija

Bazalni metabolizam

Bazalni metabolizam, koji ponajviše ovisi o aktualnoj tjelesnoj težini, nije konstanta, već varira u istoga ispitanika tijekom vremena i pri nepromijenjenoj masi.

Spavanje smanjuje BM za 10%, jaka hladnoća ga povećava za 2-5%, a temperatura okoline, za svaki stupanj iznad 30°C, povećava ga za 0,5% .

Kako žene imaju viši udio tjelesne masti od muškaraca, imaju i nešto niži BM u usporedbi s muškarcima iste tjelesne težine, pa istaknutom metodom izračuna koju koristimo u praksi ženama nešto precjenjujemo, a muškarcima podcjenjujemo BM. Ta opaska, koju nije potrebno uvažavati u svakodnevnoj praksi, uvodi nas u područje koje donosi neke važne upute za korekciju izračuna BM-a.

Bazalni metabolizamVažno je naglasiti kako je masno tkivo s energetskog aspekta metabolički  inaktivno, dok udio energetski vrlo zahtjevnoga mišićnog tkiva, ovisno o dnevnom intenziteta i trajanju aktivnosti muskulature, može značajno povećati ukupni BM.

Upravo zbog navedenoga, za osobe čije je stanje uhranjenosti antropometrijskom procjenom definirano pretilošću s visokim udjelom masnog tkiva, BM računamo istaknutom jednostavnom forrnulom, u pravilu bez dodatne korekcije za fizičku aktivnost. Zbog visokoga udjela inaktivnoga masnog tkiva i niskoga ukupnog udjela mišićne mase, tim se načinom pogreška izračuna svodi na minimum.

S druge strane, takvo razmišljanje i potreba da se izračun BM-a za normalno uhranjene, mišićave osobe koje provode značajnu dnevnu fizičku aktivnost, korigira umnažanjem faktorom koji tako može značajno povećati ukupnu dnevnu energetsku potrošnju.

Navedeno objašnjava mnogima tajnovit fenomen razloga zbog kojega normalno uhranj ene i fizički aktivne osobe mogu ostvarivati visoki dnevni energetski unos hrane bez debljanja, dok isti unos u pretilih vodi daljnjemu povećanju tjelesne težine.
Za izračun BM-a je SZO, pored navedene formule, ponudila tablice koje se temelje na spolu i dobi.

Uz njih se za nepretile osobe preporučuje korištenje RFA faktora korekcije (RFA – razina fizičke aktivnosti, engl. PAL – physical activity level). Faktor RFA kojim množimo dobiveni BM, za pasivnu budnost iznosi 1,2, :a uredski posao 1,4 – 1,5, obavljanje laboratorijskih zadataka 1,6 – 1,7, poslove automehaničara 1,8 – 1,9, a za visoku fizičku aktivnost 2,0 – 2,4. Prema ranije istaknutome, učinci dnevne tjelesne aktivnosti na BM u pretilih su značajno  teže predvidivi, što nikako ne znači da aktivnost u toj skupini od primarnog interesa ne treba preporučivati .

Preporučujemo da pogledate video u kojemu možete pronaći korisne informacije o bazalnom metabolizmu!