Navigacija

Cjepivo protiv gripe

Cjepivo protiv gripe može vas spasiti od bolova, vrućice i drhtavice, a može vam čak i spasiti život.

Zašto se onda više ljudi ne cijepi?

Iako je ono najpotrebnije maloj djeci, starijim osobama, trudnicama i osobama oboljelima od kroničnih bolesti, koristi od njega mogu imati svi.

Također, osobe koje ne vole iglu mogu se odlučiti za sprej za nos. No mnogi ljudi taj godišnji ritual izbjegavaju u strahu da on donosi teške zdravstvene opasnosti.

Može li cjepivo protiv gripe uzrokovati gripu?

NE No ipak, istraživanja pokazuju da se mnoge osobe ne cijepe baš zbog toga neutemeljena uvjerenja. Da, cjepivo protiv gripe sadržava virus gripe. Svake godine znanstvenici odrede sojeve virusa gripe za koje predviđaju da će se najviše proširiti.

Ti se sojevi tada uključe u cjepivo čiji se sastav svake godine mijenja.

No ti su virusi inaktivirani — drugim riječima, mrtvi (ili oslabljeni, kao u slučaju cjepiva u obliku spreja za nos).

To znači da oni ne mogu uzrokovati gripu.

Oni samo potaknu imunološki sustav na proizvodnju antitijela, bjelančevina koje prepoznaju i uništavaju mikrobe — u ovome slučaju virus gripe — kad na njih naiđu.

Još je jedan izvor zbrke to što poneki nekoliko dana nakon cijepljenja obole od gripe. Cjepivo protiv gripe pokazuje 90-postotnu učinkovitost kod zdravih mladih osoba, ali starijima ili bolesnima nudi slabiju zaštitu.

Drugim riječima, od gripe možete oboljeti čak i ako ste se protiv nje cijepili. Obolite li ubrzo nakon cijepljenja, možete pomisliti kako je baš injekcija za to kriva. Ali nije tako, samo se sve vremenski nezgodno poklopilo.

Takoder se nemojte iznenaditi ako se odmah nakon cijepljenja osjećate malo lošije. Savršeno je normalno da dobijete malo povišenu temperaturu ili da dan-dva patite od blagih bolova.

Trebaju li se trudnice i djeca cijepiti cjepivom protiv gripe koje ne sadržava živu?

MOŽDA Malo je dokaza kako cjepiva koja sadržavaju živu nisu sigurna. Usprkos tome, sve je više zabrinutosti vezano za izIaganje tom metaIu — posebno kad su u pitanju djeca i trudnice.

U većini se cjepiva protiv gripe nalazi konzervans timerosal koji sadržava živu. Rana su istraživanja ukazivala na to da cjepiva koja sadržavaju živu uzrokuju neurološke probleme kod djece, poput poremećaja manjka pozornosti i zakašnjele pojave govora. Ipak, danas većina znanstvenika osporava kvalitetu tih istraživanja.

Brojna kasnija istraživanja nisu uspjela pokazati jasnu i dosljednu povezanost izmedu izlaganja djece timerosalu i razvojnih problema, uključujući i autizam.

Velika javna zdravstvena udruženja ustraju u tome da je timerosal siguran za upotrebu. No, svejedno, ako ste se već odrekli sabljarke i ostale ribe bogate živom, mogli biste se zapitati zbog čega biste onda dopustili liječniku da u vaše dijete taj metal ubrizgava injekcijom?

Jedna doza cjepiva protiv gripe s timerosalom sadržava 12,5 mikrograma žive. Jedna konzerva tune sadržava približno 11 mikrograma, a jedna porcija lososa daleko manje.

Poznato je kako velike doze žive mogu uzrokovati oštećenja mozga. Nekoliko istraživanja govori u prilog tome (ali to ne dokazuju) kako dječaci koji prime cjepiva s timerosalom imaju donekle veće izglede za razvoj tikova, nevolj nih trzaja mišića.

Moguće je, kako kaže znanstvenica sa Sveučilišta Columbia, dr. Mady Hornig, da se neke osobe rode s genima koji ih čine osjetljivijima na živu.

Provedena istraživanja pokazuju kako laboratorijski miševi čiji su imunološki sustavi osjetljivi na živu razvijaju povećane mozgove i probleme u ponašanju kad su izloženi dozama timerosala kakve se nalaze u cjepivima.

Proizvođači lijekova danas nude i cjepiva protiv gripe koja ne sadržavaju živu, ili spomenuti konzervans sadržavaju samo
u tragovima. Ipak, oni proizvode samo ograničene količine takvih cjepiva pa nije uvijek lako pronaći kliniku u kojoj vas mogu cijepiti, a da vam usput u tijelo ne unesu i živu.

Drugi je način za izbjegavanje žive, a da se ipak cijepite protiv gripe, učiniti to s pomoću spreja za nos LAIV— koji je poznatiji pod imenom FluMist — iako ni on nije odobren za upotrebu kod djece mlade od dvije godine. FluMist je namijenjen zdravim osobama (ali ne i trudnicama) starima izmedu 2 i %9 godina. Potrebna su dalja istraživanja za odredi-vanje je li FluMist siguran i za osobe starije od 09 godina.