Navigacija

Čula sam da spolno zlostavljanje može izazvati poremećaje prehrane. Je li to istina?

Klinički liječnici već dugo opažaju da je podskupina ljudi koji dolaze na liječenje poremećaja prehrane u prošlosti preživjela spolno zlostavljanje.

Dugo se nije mogla utvrditi povezanost spolnog zlostavljanja i poremećaja prehrane, ali posljednja istraživanja pokazuju da spolno zlostavljanje, koje rezultira posttraumatskim stresnim poremećajem, jest čimbenik rizika u razvoju poremećaja prehrane s čišćenjem, primjerice, bulimije ili anoreksije s prejedanjem/čišćenjem. (Riječ je o psihičkom poremećaju koji se može javiti nakon što su osobe doživjele ili su bile svjedoci nekih kobnih događaja).

Zasigurno ima i onih s dijagnozom drugih vrsta poremećaja prehrane koji su također doživjeli spolno zlostavljanje, ali, koliko znamo, to nije česta pojava. Ljudi koji pate od poremećaja prehrane, a bili su spolno zlostavljani u djetinjstvu, također su izloženi većem riziku od dijagnosticiranja jednog ili nekoliko dodatnih poremećaja.

U oboljelih od poremećaja prehrane, a koji su bili žrtve spolnog ili nekog drugog oblika zlostavljanja, ili posttraumatskog stresnog poremećaja, valja se pozabaviti i tim problemima kako bi mogli ozdraviti.