Navigacija

Vježbanje se kao životni stil može uspješno ostvariti korištenjem kognitivno- bihevioralnih strategija koje pomažu u kumuliranju 30 minuta umjerenoga vježbanja tijekom dana.

Radi se o pristupu koji podržava akumulaciju vježbanja kroz dnevne rutinske aktivnosti provedive kod kuće i na poslu, a ne isključivo kroz strukturirano vježbanje.

Na taj se način proširuje uobičajena definicija vježbanja, koja za mnoge osobe, posebno pretile, može biti ograničavajuća, te se vježbanjem smatraju i brojna druga ponašanja iz svakodnevnoga života. Neki primjeri dnevnih aktivnosti, koje su dobar primjer vježbanja, odnose se na korištenje stuba umjesto dizala, parkiranje automobila dalje od trgovine ili posla te pješačenje do cilja, igranje s djecom i unucima.

Pristup vježbanju kao životnome stilu teorijski proizlazi iz Transteozíjskoga modela koji ističe da se svi pojedinci ne mijenjaju istim tempom pa iz toga razloga trebaju vrlo različite intervencije u pojedinim fazama promjene.

Transteoríjski model promjene ponašanja nudi sadržajni okvir za implementaciju i procjenu učinkovitosti intervencija usmjerenih na vježbanje i tjelesnu aktivnost u populaciji.

Debljina i vježbanjeRadi se o vrlo primjenjivom modelu koji objašnjava i predviđa kako i kada pojedinac mijenja svoje zdravstveno ponašanje.

Središnji pojam modela je trenutna spremnost osobe za promjenu. Kada osoba mijenja svoje ponašanje, prolazi kroz niz stadija: pretkontemplaciju, kontemplaciju, pripremu, akciju i održavanje.

Promjene su cikličke, a većina prolazi početne stadije više puta prije negoli postigne uspješnu promjenu ponašanja.

Model uključuje još neke konstrukte koji objašnjavaju kretanje kroz pojedine stadije promjene navika vježbanja kao što su samoefikasnost, donošenje odluke i procesi promjene.

Samoefikasnost se najčešće istražuje, a predstavlja situacijski specifično vjerovanje osobe da može prevladati okolnost visokoga rizika bez posrtaja u prijašnja nezdrava ponašanja. U svojoj meta-analizi pokazuju da samoefikasnost u vježbanju nelinearno raste kroz stadije promjene: od pretkontemplacije prema kontemplaciji raste umjereno, od kontemplacije do pripreme malo do umjereno, od pripreme do akcije umjereno, a od akcije prema održavanju, raste umjereno do jako.

Istraživanja upućuju na značenje koje ima povećanje samoefikasnosti u savladavanju svakodnevnih prepreka u vježbanju. Strategije koje povećavaju učinkovitost vježbanja te uklanjaju moguće prepreke, odnose se na bolje upravljanje vremenom te usvajanje strategija suočavanja u smislu anticipiranja događaja koji mogu interferirati s planovima za vježbanje.

Kako bi se postigle promjene navika vježbanja, koriste se i različite kognitivno-bihevioralne strategije koje ovise o motivacijskoj spremnosti osobe za promjenu. Najčešće tehnike su samomotrenje i rješavanje problema (problem solving) u smislu razumijevanja prepreka koje onemogućavaju provođenje tjelesne aktivnosti, zajedno s ostalim strategijama uvježbavanja, bihevioralnoga
eksperimenta ili kognitivnoga restrukturiranja.

Osim navedenoga, izvrsnim se pokazalo uključenje u specijalizirane forume za mršavljenje. Najozbiljniji i najkvalitetniji na ovim prostorima je mrsavljenje-forum.com.

Uključivanjem u takav forum te interakcijom sa ostalim osobama mršavljenje ide znatno brže te se težina dulje vremena održava stabilnom,

S obzirom na slabiju tjelesnu kondiciju pretilih pacijenata, pristup vježbanju kao sastavnom dijelu životnoga stila, prihvatljiviji je način dostizanja preporučene razine tjelesne aktivnosti. Taj je pristup primjenjiv u odraslih i djece, a može se smatrati alternativom tradicionalnomu pristupu strukturiranom vježbanju.

Kako povećati ustrajnost u vježbanju?

Pojedinci koji imaju prekomjernu težinu suočavaju se s tjelesnim i psihosocijalnim opterećenjem kada počinju s vježbanjem. Imajući u vidu činjenicu da preuhranjenost znatno otežava vježbanje, mnogi imaju vrlo negativan stav prema vježbanju zbog proteklih negativnih iskustava s tom aktivnosti.

Često su bili zadirkivani ili manje birani za ekipne igre, doživljavali nelagodu zbog slabije koordinacije, sportskoga neiskustva ili izgleda u sportskim dresovima. Stručnjaci koji se bave tretmanom pretilosti moraju voditi računa o tim čimbenicima kada se pretilim osobama preporuči vježbanje kao dio terapije i promjene životnoga stila.

Potrebno je dodatno raditi na prepoznavanju i uklanjanju prepreka koje mogu negativno utjecati na ustrajnost u vježbanju.
Iz svega navedenog proizlazi da je vježbanje značajna sastavnica smanjenja tjelesne težine, ali se mora provoditi redovito kao dio svakodnevnoga životnog stila.

Svaka osoba s obzirom na dob, profesionalne i društvene obaveze mora odabrati optimalan način provođenja tjelesne aktivnosti jer je to jedina garancija njezine učestalosti, redovitosti i učinkovitosti. Ako si osoba nametne ritam tjelesne aktivnosti koji je neprimjeren njezinim mogućnostima i potrebama, ona se počinje sve rjeđe provoditi, a rezultati gubitka težine izostaju sve više te se osoba uvjerava da je svaki njezin pokušaj mršavljenja uzaludan, što posljedično dovodi do potpunoga odustajanja od vježbanja.

Iskustva iz prakse

Obratili smo se i Centru za zdravo i lijepo tijelo Altis kako bismo čuli njihovo mišljenje o utjecaju vježbanja na mršavljenje.

” Treba reći kako su ljudi različito građeni, odnosno netko će trebati više vježbanja kako bi održavao željenu figuru a netko manje. Jednako je i sa ostalim stvarima u životu. Netko treba posvetiti više pažnje njezi zubi a netko manje kako bi održao željenu kvalitetu.

Debljina i vježbanje! Bez vježbanja nema lijepe figure!Iako se ljudi razlikuju po konstituciji i nekima neće biti nužno vježbanje, prema našoj procjeni 90 % ljudi će ipak morati biti uključeno u neki oblik vježbanja da bi uspježno održavalo željenu figuru.

Koji oblik će provoditi, ovisi o nekoliko faktora. Ti faktori su dob, spol, stanje treniranosti ali i preferencije. Želje osobe nisu ništa manje bitne od svih drugih kriterija. Nama se pokazalo kako osoba mora barem u nekoj mjeri uživati u aktivnosti kako bi se što duže zadržala u njoj.

Mi provodimo isključivo individualizirane programe koji su do 5 polaznika u grupi kako bi mogli treninge maksimalno prilagoditi stanju klijenata.

Naš savjet je da slušate svoje tijelo pa ukoliko osjetite da vam određena vježba ne paše, provjerite da li sve radite ispravno a ako radite, jednostavno izbacite tu vježbu ili aktivnost te je zamjenite sa drugom.”