Navigacija

Imam četrdeset godina i patim od poremećaja prehrane. Postoji li kakav poseban oblik liječenja za mene?

Sve je više starijih odraslih osoba koje pate od poremećaja prehrane. Margo Maine ijoe Kelly napisali su predivnu knjigu o problemu prehrane i doživljaja vlastita tijela, a zove se The Body Myth” (2005.).

Također možete pročitati članak u časopisu Primary Psycbiatry koji je napisala Kathryn Zerbe, a zove se Poremećaji prehrane u srednjim i kasnijim godinama života (2003).

Postoje određeni problemi na koje stručnjaci moraju obratiti pozornost, na primjer, starijim ljudima obično je neugodno zbog poremećaja prehrane jer se često smatra da je to bolest adolescencije ili mladih odraslih ljudi. Često stoga odbijaju liječenje ne želeći ostaviti supruga, suprugu ili djecu kod kuće.

Osim toga, kod starijih žena otežano je postavljanje dijagnoze. Na primjer, kod žena koje su u menopauzi, a oboljele su od anoreksije, amenoreja ne pomaže kao jedan od dijagnostičkih kriterija.

Ali općenito gledano, većina stručnjaka i institucija, u kojima radi stručno osoblje, u liječenju poremećaja prehrane nude izvrsne programe liječenja starijim klijentima koji se zasnivaju na individualnoj terapiji.

Svrha takve terapije jest zadovoljiti potrebe svakoga pacijenta.

Kako starija populacija koja pati od spomenutih poremećaja sve više traži liječenje, organiziraju se posve novi programi namijenjeni samo njima.

Ipak, ne vjerujem da je nužno kategorizati odrasle u skupinu onih od 40 godina i na više, i ostale.

U svakoj ustanovi koja nudi liječenje, a gdje sam radila, shvatila sam da si starije i mlađe odrasle osobe uvelike međusobno pomažu.

Ipak, starije osobe imaju potrebe koje se uvelike razlikuju od adolescentskih ili potreba mlađe djece i stoga bi trebali biti u posebnim programima.