Navigacija

Je li istina da vježbanje može biti oblik čiščenja?

Pozitivno je vježbati, ali mnogi se koriste vježbanjem kako bi se riješili neželjenih kalorija. Na žalost, to može uzeti toliko maha da osoba biva uvjerena da nije u stanju jesti ako naknadno ne vježba.

Kompulzivno vježbanje često se povezuje s poremećajima prehrane.

U jednom trenutku smatralo se oblikom čiščenja, ali sad se navodi u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje kao jedan od dijagnostičkih kriterija za bulimiju i kompenzacijski oblik ponašanja kojemu je svrha ne debljati se nego mršavjeti.

Pozitivno je vježbati, ali mnogi se koriste vježbanjem kako bi se riješili neželjenih kalorija.