Navigacija

Jesu li poremećaji prehrane bolest adolescencije?

Ono što znamo na osnovi istraživanja jest da adolescentice čine većinu oboljelih od spomenutih poremećaja prehrane. Ipak, to ne znači da oni ne pogađaju sve dobne skupine.

Stručnjacima za poremećaje prehrane i programe liječenja sve češće dolaze i mlađi i stariji pacijenti. Godine 2006. predstavnik jednog centra za liječenje poremećaja prehrane iznio je podatak da je upis pacijentica iznad četrdesete porastao 400%.

Mlađa djeca s poremećajima prehrane također su sve veći problem, ne samo u SAD-u nego i drugdje. Stručnjaci u Australiji, na primjer, izrazili su zabrinutost zbog broja hospitalizirane djece s poremećajem prehrane.

Ne samo da se utrostručio u posljednje dvije godine nego čak i desetogodišnja djeca obolijevaju od anoreksije i bulimije.

Mnogi stručnjaci kažu da je društvena opsesija sve češćom pretilošću, koja je, na primjer, potaknula škole da objavljuju izvješća o tjelesnim masnoćama učenika, kod četverogodišnjaka i petogodišnjaka pobudila zabrinutost zbog debljanja pa je porastao broj male djece primljene u bolnice sa simptomima anoreksije i bulimije.

Posebice zabrinjava porast djece mlađe od 14 godina koji je očito porastao s 5 u 2003. na 25 posto u 2005. prema studiji objavljenoj u International journal of Eating Dísorders u rujnu 2006. godine.