Navigacija

Kako je sve moguće izliječiti poremećaj prehrane?

Liječenje spomenutih poremećaja provodi se u obliku raznovrsne stručne pomoći, različitih razina njege, načina i programa liječenja.

Obično ljudi počnu posjetom terapeutu jedanput ili dvaput tjedno i uglavnom se liječenje poremećaja prehrane provodi kao ambulantno (izvanbolničko) liječenje, što znači da je pacijent kod kuće, a dolazi na sastanke sa specijalistima.

Trajanje i težina poremećaja, te popratne zdravstvene i druge komplikacije, određuju razinu njege, broj uključenih stručnjaka i prikladnost odabranog programa liječenja.

Specijalisti i programi liječenja također se oslanjaju na različite pristupe poremećajima prehrane. Slijedi popis stručnjaka koji su obično dio tima za liječenje poremećaja prehrane, te sažet opis njihovih usluga. Dodatne informacije pronaći ćete u drugim poglavljima knjige.

Terapeuti nude psihološku pomoć u borbi s prikrivenim problemima, doživljajem vlastita tijela, odnosima pojedinca prema drugima, te specifičnim oblicima ponašanja koji obilježavaju određeni poremećaj prehrane.

Riječ je o licenciranim stručnjacima ili iskusnim stažistima posebice izučenima za rad s klijentima koji pate od poremećaja prehrane. Obično rade ambulantno i viđaju klijente jedanput do četiri puta u tjednu. Terapijski sastanci traju od 45 do 60 minuta, ali često i dulje.

Terapeuti provode liječenje na različite načine, a najčešće u obliku individualne, skupne i obiteljske terapije.

Sve navedeno može biti uključeno u plan liječenja osobe oboljele od poremećaja prehrane. Spomenuti načini rada razradit će se u sljedećim pitanjima.

Liječnici provjeravaju zdravstveno stanje, određuju metode liječenja i prate vaš oporavak. Bilo bi idealno kad biste pronašli liječnika koji ima iskustva u liječenju poremećaja prehrane. Trebate mu priznati sve svoje simptome i oblike ponašanja proizašle iz poremećaja kako bi vas mogao ispravno savjetovati.