Navigacija

Koja pitanja postaviti i što tražiti pri raspitivanju o programima liječenja?

Slijedi dobar vodič iako valja znati da odabir programa liječenja može biti teška odluka. Važno je ne žuriti i upitati za savjet nekoga komu vjerujete.

Možete postaviti ovakva pitanja:

1. Na kojoj se filozofiji zasniva konkretni program liječenja i kako ujedinjuje psihološki, bibevioristički odnos prema ovisnosti? (Svi bi kvalitetni programi liječenja trebali ujedinjavati nekoliko pristupa, a među njima obvezno mora biti kognitivno-bihevioralna terapija čija je svrha borba protiv crno-bijelog razmišljanja, perfekcionizma i iracionalnih strahova od hrane.)

2. Kako je organizirano objedovanje? Organiziraju li se tjedni sastanci s dijetetičarom? Postoji li nadzor nakon obroka? je li Vegetarijanstvo dopušteno? Što se događa ako se ne držim jelovnika? Jesu li jelovnici prilagođeni svakom pacijentu ponaosob? (Dijetetičar bi se trebao sastajati sa svakim klijentom i svakome prilagoditi jelovnik.)

3. Koliko je stručnjaka zaposleno i o kakvim je stručnjacima riječ? Za što su točno osposobljeni? Ima li među njima izliječenih članova?
(Zapošljavanje izliječenih osoba kao članova radnog osoblja smatram osobito važnim.)

4. Zatražite primjerak rasporeda aktivnosti: nudi li se individualna ili samo skupna terapija? O kakvim je skupinama riječ? Organizira li se terapija i vikendom? Kako su organizirane vježba i rekreacija? Postoji li stručno osoblje zaduženo za vježbanje s oboljelim osobama?
Koliko slobodnog vremena imaju na raspolaganju?

5. Jesu li liječnik i psihijatar angažirani u programu i propisuju li lijekove kad je potrebno? (Obvezatna stavka svakog ozbiljnog programa liječenja.)

6. Koliko osoba sudjeluje u programu liječenja? Koliko osoba se dodjeljuje terapeutu? (Maleni programi liječenja omogućavaju individualiziraniju njegu i praktičnu pomoć u, na primjer, kupnji živežnih namirnica i kuhanju.)

7. Tko je vlasnik centra za liječenje i tko ga vodi? (To su važni ljudi i važno je saznati o kome je riječ, koja im je filozofija i uloga u programu. Zatražite razgovor s direktorom i provjerite stupa li i koliko često u kontakt s oboljelim osobama.)

8. Koji oblik liječenja i kontrole nude nakon oporavka? (Programi liječenja trebali bi omogućiti pacijentima pomoć ili im pomoći u prijelaznom liječenju i kontroli po oporavku.)

9. Kako su članovi obitelji uključeni?

10. Kolika je uspješnost programa? (Programi liječenja trebali bi ocjenjivati svoje rezultate i biti u stanju proučiti ih s vama.)