Navigacija

Koliko prosječno traje institucionalna liječenje ili hospitalizacija?

Programi liječenja uvelike se međusobno razlikuju u trajanju boravka pacijenta, ovisno o težini bolesti pa sve do toga kolik je trošak osiguranje voljno platiti.

Obično je preduvjet boravak u trajanju od mjesec dana, ali mnogima je potrebno puno više vremena, posebice ako se trebaju udebljati. Nekima su potrebni mjeseci.