Navigacija

Koliko su česti poremećaji prehrane?

Ne zna se koliko ljudi boluje od poremećaja prehrane. Znanstvenici su pokušali provesti ankete u društvenim zajednicama i programima liječenja kako bi utvrdili dominantnost poremećaja prehrane, ali rezultati nisu jednoznačni.

Kako se mnogi slučajevi ne prijavljuju, a samo istraživanje provodi se na mnogo različitih načina, teško je utvrditi točan broj. Isto tako, dobne se skupine međusobno razlikuju što se tiče dominantnosti spomenutih bolesti. Anoreksija je najrjeđi poremećaj prehrane, ali otprilike 90% oboljelih čine djevojke u adolescenciji.

Provjerite li internetske stranice, knjige i članke o temi poremećaja prehrane, otkrit ćete niz različitih podataka i zapravo uopće ne znamo o kojem je broju riječ.

No uzmite u obzir sljedeće:

  • Broj ljudi koji boluje od poremećaja prehrane i graničnih slučajeva tri puta je veći od broja ljudi u SAD-u koji boluju od side.
  • Do 2% odraslih osoba u SAD-u pati od poremećaja prejedanja.
  • Od 5 do 10 milijuna ljudi u SAD-u pati od poremećaja prehrane.
  • 1% adolescentica boluje od anoreksije, a 4% studentica od bulimije.
  • Od 5 do 10 milijuna mladih djevojaka i milijun mladića i muškaraca bore se s poremećajima prehrane.

Zapitate li se koliko su česti poremećaji prehrane, svuda ćete naići na različite odgovore. Nekoliko izvora i internetskih stranica nude istovjetan pregled dominantnosti spomenutih poremećaja.

Podaci koje navode najkorisniji su jer se kreću u rasponima, a ne u obliku statističkih brojki. Svi internetski izvori upućuju na to da otprilike 0,5% do 3,7% žena pati od anoreksije, a prema tvrdnjama kliničkih liječnika i znanstvenika, znatno je više osoba i koje pate od bulimije, otprilike od 1,1% do 4,2 %.

Spomenuta internetska stranica govori da se poremećaji prejedanja u muškaraca i žena kreću od 2% do 5%. Može se pretpostaviti, stoga, da su nespecifični poremećaji prehrane zastupljeni u još većem omjeru.

Ipak, nisu dovoljno istraženi i zato je teško utvrditi točan broj. Zapravo, većina istraživanja u vezi s dominantnošću poremećaja prehrane odnosi se na anoreksiju i bulimiju, a tek je u posljednje vrijeme uključen i poremećaj prejedanja.