Navigacija

Kontrolni mehanizam apetita i gladi

Nećete pogriješiti ako kažete da sve započinje i završava u mozgu! Tako je I kod funkcija kao što su prehrambene navike, apetit, tjelesna težina, razina aktivnosti, bazalni metabolizam.

Sve se kontrolira iz jednog centra u mozgu – ACS-a (od engl. appetite control system). Za one koji se bave računalima, pokušat ću načiniti usporedbu – to je mjesto poput programa poznatog pod oznakom ROM (engl. read-only memory).

Nikad ga ne vidite, no uočavate rezultate njegova rada. ACS radi spontano, tiho i neosjetno i zapravo dirigira svim mehanizmima oko uzimanja i korištenja energije. Iz ACS-a dobivate poruke u obliku potreba, želja, apetita. Evo primjera poruke: »Mjehur vam je pun – trčite u WC!« ili- »Sad ste gladni, idite u hladnjak po hranu« Svjesnom kontrolom ne možete puno postići jer se sve obavlja automatski.

ACS je uspostavio polaznu točku i bez obzira na variranje u količini hrane uvijek se nastoji vratiti na tu točku. To je za one koji mršave najveći problem.