Navigacija

Moj jednojajčani blizanac ima anoreksiju. Hoću li i ja oboljeti?

Ako jedan jednojajčani blizanac boluje od poremećaja prehrane, to ne znači da će i drugi oboljeti. No, to znači da, statistički gledano, ima više izgleda razviti poremećaj prehrane od brata ili sestre koji nisu blizanci.

Ako dvojajčana blizankinja oboli od anoreksije, sestra u 5% slučajeva također obolijeva.

Ako jednojajčana blizankinja razvije anoreksiju, znanstvenici tvrde da su mogućnosti da njezina sestra oboli oko 56%.

Nije  jasno koliko je spomenuti postotak uvjetovan genetikom ili sličnom okolinom, ali očito je da su jednojajčane blizankinje izložene većem riziku.

Postotak genetskog doprinosa razvoju poremećaja prehrane kod drugog dijela para još je veća nepoznanica.

Kako postoji dokaz da su jednojajčane blizankinje izložene većem riziku, mudro je pripaziti na vlastite osjećaje prema tijelu ili sklonost dijetama i pronaći pomoć za sebe čak i ako još ne bolujete od poremećaja prehrane.
Važno je razgovarati o osjećajima prema sestri blizankinji i pronaći pomoć kako biste se zaštitili od poremećaja prehrane.