Navigacija

Patim od opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Znači li to da zapravo ne bolujem od anoreksije?

Opsesivno-kompulzivan ili bilo koji drugi poremećaj automatski ne isključuje poremećaj prehrane. Ispunjavate li kriterije za to zadnje, a imate i simptome opsesivno-kompulzivnog poremećaja, morate potražiti pomoć obje bolesti.

Često se teško može utvrditi pati li oboljeli od anoreksije ujedno i od opsesivno-kompulzivnog poremećaja ili je izgladnjivanje zrokovalo pojavu opsesivno-kompulzivnih simptoma.

Isto tako, ljudi koji boluju od anoreksije često imaju simptome slične oboljelima od opsesivno-kompulzivnih poremećaja, a koji se odnose na hranu, rituale jedenja i težinu.

Ipak, često postoje i drugi opsesivno-kompulzivni simptomi. Za većinu njih debljanje i normaliziranje prehrane uklanja ili bar ublažava opsesivno-kompulzivne simptome. Ako netko doista pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja i anoreksije, simptomi OKP-a najčešće se javljaju prije dijagnosticiranja poremećaja prehrane.

Primjerice, prije nego što se razvije poremećaj prehrane, opsesivno-kompulzivno ponašanje može se očitovati u pranju ruku i neprestanom provjeravanju, na primjer, zaključanosti vrata. Dakle, ako su takvi oblici ponašanja postojali prije pojave poremećaja prehrane i onda se nastavili, potrebno je i njih liječiti.

Nije uvijek lako utvrditi postojanje pravog opsesivno-kompulzivnog poremećaja uz poremećaj prehrane, ali ponekad je to očito na osnovi anamneze oboljele osobe, a tad je moguće liječiti oba istodobno.