Navigacija

Prejedam se, ali se ne čistim. Je li i to poremećaj prehrane?

Prejedanje se često navodi kao treći glavni poremećaj prehrane, iako nema zasebnu kategoriju u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje.

Prejedam se, ali se ne čistim. Je li i to poremećaj prehrane?Spomenuti poremećaj, koji se formalno naziva kompulzivnim prejedanjem, još se istražuje i analizira kako bi se utvrdilo zaslužuje
li vlastitu dijagnostičku kategoriju ili bi trebao ostati u kategoriji nespecifičnih poremećaja prehrane (EDNOS), u koje je trenutačno uvršten Ipak, samo prejedanje ne podrazumijeva automatski poremećaj.

Mnogi znaju svremena na vrijeme nekontrolirano jesti, što smatraju prejedanjem, a da to nije poremećaj.

Štoviše, ljudi koji pate od anoreksije priznali su da se prejedaju, ali kad sam ih upitala za pojedinosti, uvijek su spominjali nekoliko kolačića ili bilo kakvu hranu »koja deblja«, ili pak jedenje kasno navečer.

Važno je razumjeti što se razumije pod prejedanjem i po čemu se još može prepoznati spomenuti poremećaj.

Vratite se na prvo pitanje i provjerite koji su to dijagnostički kriteriji za utvrđivanje postojanja spomenute bolesti.