Navigacija

Prijateljica mi je u skupini potpore, a ja u skupnoj terapiji. Koja je razlika?

Skupina potpore obično označava skupinu koju pojedinci mogu neredovito posjećivati. Takve se skupine sastaju redovito, a sudionici su svi oni koji dođu. Sastanci se obično ne naplaćaju nego funkcioniraju na načelu donacija.

Najčešće ih ne vodi licencirani stručnjak (iako je to moguće) i zapravo im je cilj ponuditi potporu, a ne liječenje. Primjeri takve grupe potpore za oboljele od poremećaja prehrane sve su skupine koje se drže programa liječenja u 12 koraka poput Overeaters Anonymous i Ezzting Disorders Anonymous* ili, pak, grupe potpore koje sponzorira Američko nacionalno udruženje oboljelih od anoreksije i srodnih poremećaja (National Association ofAnorexia Vervosa aneíAssocžated Disorders ili ANAD).

Za razliku od skupina potpore, skupnu terapiju nadgleda i vodi stručnjak, obično se naplaćuje i najčešće je tako osmišljena da se pojedinci pridružuju na određeni vremenski rok, a to znači da se uvijek na sastancima pojavljuju isti članovi.