Navigacija

Što je refeeding sindrom?

Refeeding sindrom javlja se kad se u izgladnjelih ili izrazito neuhranjenih osoba događaju opasne promjene u razini tjelesnih tekućina i elektrolita, a akon ponovnog unosa visokokalorične hrane.

Spomenuti sindrom javlja se u pacijenata na prehrani normalnom hranom, ali češće kod onih koji se hrane enteralno (preko nazalne sonde) ili parenteralno (intravenozno).

Kako biste ga izbjegli, provjeravajte stanje elektrolita kako bi vrijednosti bile uredne, a unos kalorija postupno povećavajte osiguravajući istodobno unos odgovarajuće količine vitamina i minerala.

Pri pojavi toga sindroma nastaju otekline i srce radi ubrzano i stoga spomenute vrijednosti često treba provjeravati. Ako se sindrom utvrdi, valja odmah smanjiti unos kalorija.

Funkciju organa, ravnotežu tjelesnih tekućina i serumskih elektrolita (posebice fosfora, kalija i magnezija) treba provjeravati nekoliko puta na tjedan na početku pojave sindroma, a poslije rjeđe i naposljetku tek rutinski.