Navigacija

Što se podrazumjeva pod psihodinamičkom psihoterapijom?

Psihodinamičnka terapija potječe još od Freuda, ali s vremenom se promijenila i razvila pa danas postoji mnoštvo različitih škola. Zasniva se na ideji da se rano u životu barem djelomično nesvjesno usvajaju pogrešna razmišljanja i popratni oblici ponašanja.

Riječ je o obrambenim mehanizmima koje razvijamo kako bismo se suočili s s problemima, ali kako nisu zdrave prirode, ometaju život na razne načine.

Terapeut koji se bavi spomenutom psihoterapijom pomaže pacijentima da urone u prošlost i razotkriju što ih je nagnalo na razvoj postojećih razmišljanja, osjećaja i oblika ponašanja.

Zadaća im je, naime, da osvijeste nesvjesno ja pomažući im u pronalaženju razloga za njihovo ponašanje. Takva terapija podrazumijeva sposobnost pacijenta za introspekciju i promišljanje. Ideja vodilja jest da nakon razrješenja skrivenih problema pacijent više nema potrebu za pogrešnim obrambenim mehanizmima.

Upravo na taj način psihodinamička psihoterapija pomaže oboljelima od poremećaja prehrane u rješavanju svojih skrivenih problema.

Ipak, danas je opće prihvaćeno da to nije dovoljno za prevladavanje simptoma poremećaja prehrane pa liječenje mora također podrazumijevati izravno rješavanje problema koji se tiču hrane, težine i međuljudskih odnosa.

Noviji oblici psihodinamičke terapije, poput self psihologije, više se oslanjaju na takav pristup.

Psihodínamíčka terapija zasniva se na ideji da se rano u životu barem djelomično nesvjesno usvajaju pogrešno razmišljanja i popratni oblici ponašanja.