Navigacija

Terapeut smatra da trebam posjetiti psihijatra. Misli li da sam luda?

Posjet psihijatru ne znači automatski da ste ludi. Psihijatri mogu dati kvalitetnu procjenu i pomoći pri uspostavi dijagnoze i plana liječenja.

Kako sam već spomenula, izučeni su za psihoterapiju, psihijatrijsku procjenu i primjenu određenih lijekova koje se često naziva psihotropnima. Spomenuti lijekovi mogu biti učinkoviti u liječenju poremećaja prehrane i drugih popratnih stanja poput depresije ili tjeskobnosti.

Psihijatar koji se specijalizirao za poremećaje prehrane najbolje će znati koji vam mogu koristiti. Sami lijekovi, doduše, ne liječe poremećaje prehrane, ali mogu biti vrlo važni. Upravo je zato nužno surađivati s psihijatrom kao sastavnim članom tima za liječenje.