Navigacija

Boluju li sve etničke skupine od poremećaja prehrane?

Suprotno uvriježenom mišljenju i slici koju se prikazivalo u medijima, poremećaji prehrane postoje u svim etničkim skupinama.

Čini se da se najčešće bjelkinje liječe od poremećaja prehrane, što je potaknulo uvjerenja one češće i obolijevaju. Za metodičníju analizu spomenute teme pročitate knjigu Pamele Keel Eatíng Disorders“ (2003.).

U sažetku autorica kaže: »Osim Crnkinja, većina žena tamnije boje kože izložena je istom riziku razvijanja poremećaja od prehrane poput bjelkinja.«

Čini se da i crnkinje mogu oboljeti od spomenutih poremećaja, ali u manjem broju od bjelkinja, što se posebice odnosi na anoreksiju.