Navigacija

Koji su sve pristupi liječenju poremećaja prehrane?

Stručnjaci se služe raznovrsnim pristupima u liječenju poremećaja prehrane, ali kako ih je vrlo mnogo, nemoguće ih je sve navesti i opisati.

Ipak, postoje četiri osnovna psihoterapeutska pristupa koja su se pokazala uspješnima u liječenju spomenutih bolesti:

l. Psihodinamička terapija, koja se usredotočuje na suočavanje s prošlošću oboljele osobe i njezinim skrivenim psihološkom problemima.
2. Kognitizma bihevioraina terapija (KBT), koja se usredotočuje na razmišljanje i ponašanje oboljele osobe prema hrani, jedenju i težini.
3. Interpersonalna terapija (IPT), koja se usredotočuje na probleme međuljudskih odnosa.