Navigacija

Pretrage u trudnoći

CTG u trudnoći

Kratica CTG označava kardiotokografsko praćenje ploda, odnosno praćenje frekvencije otkucaja djetetova srca tijekom poroda, kao i učestalosti trudova u rodilje.

 

 

 

Pretrage u trudnoći

Čim se otkrije da nosite u sebi jedno maleno biće, počinjete se podvrgavati mnoštvu pretraga, bilo  da se obavljaju u bolnici, domu zdravlja, privatnog ginekologa ili javnim i privatnim laboratorijima.